x

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze site moet je dat accepteren.

Loginbox

Algemene informatie

Eigendom, beheer en exploitatie
Deze site is eigendom van en wordt, met uitsluiting van ieder ander, beheerd en geëxploiteerd door Uitgeverij Maring, Postbus 1625, 9701 BP Groningen, Nederland. Kamer van Koophandel Groningen 02053239. BTW nummer NL0613.93708.B.01 

Auteursrecht
Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgeverij Maring.

Merkenrecht
Botenmarkt is een wettig gedeponeerd handelsmerk en mag niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgeverij Maring.

Aansprakelijkheid
Uitgeverij Maring alsmede door haar ingeschakelde bedrijven en/of personen, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:
- de inhoud van en fouten, onjuistheden of onvolledigheden en misleidingen in advertenties en overige informatie;
- fouten, onjuistheden of onvolledigheden in de site als geheel of in onderdelen daarvan;
- iedere schade ontstaan door storingen of andere technische onvolkomenheden;
- iedere schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit aangeboden producten en diensten van derden.

Voorbehoud
Botenmarkt behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen advertenties te weigeren en/of te verwijderen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.